Promote

Նպաստեք FBackup-ին

Դա անելու լավագույն տարբերակն է մարդկանց պատմել, թե ինչու եք սիրում FBackup-ը և ինչպես է այն ձեզ օգնում: Դուք կարող եք գրել գրախոսություններ FBackup-ի մասին այնպիսի կայքերում ինչպիսիք են Download.com կամ Tucows.com, ուղարկել էլ. փոստեր ամսագրերի խմբագիրներին ինչպիսիք են PC World or PC Magazine, կամ պատմեք ձեր ընկերներին FBackup-ի մասին էլ. փոստով: Նաև մեզ կօգնի եթե դուք ավելացնեք www.FBackup.com ձեր ֆավորիտների ցանկում:Նամակ խմբագիրներին

Դուք կարող եք FBackup-ին վերաբերվող մեկնաբանություններով էլ. նամակ ուղարկել համակարգչային խանութներին` գրելով թե ինչու և ինչպես է այն ձեզ օգնում:

Գրեք Գրախոսություններ

Դուք կարող եք օգնել մեզ համոզելու այլ մարդկանց բեռնել և օգտագործել FBackup-ը, վերանայելով և գնահատելով այնպիսի հանրահայտ բեռնման կայքերում ինչպիսիք են`

Սովորական լինք::
<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup" >PDF Creator</a>

Banner 728x90:

<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup"><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.fbackup.com/images/bfbackup79.webp"><img src="https://cdn.fbackup.com/images/bfbackup79.png"></picture></a>

Banner 431x80:

<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup"><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.fbackup.com/images/bfbackup46.webp"><img src="https://cdn.fbackup.com/images/bfbackup46.png"></picture></a>

Banner 148x116:

<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup"><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.fbackup.com/images/bfbackup32.webp"><img src="https://cdn.fbackup.com/images/bfbackup32.png"></picture></a>

Testimonials

We love to hear how FBackup helped you/your organization so if you'd like to share your story with us please send us an email or publish it on the forum. With your permission, we will also share your testimonial on our website.
Email Us Join the forumDiscussions

Become a member to ask questions about FBackup and get answers from our support team or other users.

  Forum

Newsletter

Be notified on new releases by joining our newsletter
Feedback

Do you want to share with us your honest opinion on FBackup? We'd love to hear your feedback, so feel free to contact us.

  Contact Us